Installatie en samenwerking externe partijen

In de regel wordt een zonweringsysteem door ons gemonteerd en wordt het besturingssysteem aangelegd door een elektricien die vervolgens het systeem inregelt. In dat geval legt de elektricien de aansturing van de zonwering vast. Omdat de kennis over het zonweringsysteem nu juist bij Zonwering-Nederland B.V. ligt, is het logischer om het inregelen niet tijdens het onderhoud, maar vanaf de installatie al aan ons over te laten. Zo wordt vanaf de eerste ingebruikname de zonwering optimaal en op de juiste wijze benut.

In bedrijfsstelling (inregelen en programmeren)
Onder inregelen wordt verstaan het programmeren van het besturingssysteem, zodat het automatisch gebruik van de zonwering wordt vastgelegd. Bijvoorbeeld op welk tijdstip, bij welke zonkracht of bij welke windsterkte de zonwering automatisch wordt in- of uitgehaald. Zonwering-Nederland B.V. heeft de technische kennis in huis om het inregelen van de automatische besturing, zowel bedraad als draadloos, te allen tijde te kunnen optimaliseren. Bovendien wordt naast het inregelen ook gekeken naar overige componenten als trafo’s, relaiskasten en tijdklokken.
Om het besturingssysteem in te regelen, maken wij gebruik van een laptop of tablet. Dikwijls gebeurt dit op locatie, maar in de toekomst zal het monitoren steeds meer op afstand gaan plaatsvinden. Dat levert voor de klant een kostenbesparing op, omdat tijdrovende autoritten niet meer nodig zijn.

Oplevering en gebruiksinstructies
Na montage en het inregelen van de installatie wordt het besturingssysteem uitgebreid getest. Vervolgens krijgt u van ons eenvoudige gebruiksinstructies, zodat u precies weet welke onderdelen op de display voor u van belang zijn.