Zonwering-Nederland B.V. is VCA* gecertificeerd

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om werknemers veiliger te laten werken en ongevallen te voorkomen. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld. VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren in een risicovolle omgeving.

Zonwering-Nederland B.V. heeft de VCA audits doorlopen en met goed gevolg afgelegd. Zo zijn wij objectief getoetst op ons veiligheidsbeleid en onze prestaties. Hiermee voldoet  Zonwering-Nederland B.V. aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd.

* Het VCA-systeem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Het Centraal College van Deskundigen VCA verzorgt het beheer en de verdere ontwikkeling van het VCA-schema. Het VCA-schema valt onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). De certificatie-instellingen die de VCA-audits uitvoeren zijn door de RvA geaccrediteerd.