Het Controlecontract (IC) omvat de volgende werkzaamheden:

  • Inspectie van de staat van de doeken of lamellen.
  • Inspectie of de doeken goed afrollen/schuiven.
  • Inspectie van de werking van het bedieningsmechanisme. Bij gemotoriseerde producten: inspectie, inregeling en functiecontrole van de motoren, automaten, zonnecellen, windmolens en schakelaars.
  • Inspectie van de werking van de bewegende onderdelen.
  • Levering Inspectierapport waarin de staat van onderhoud wordt vermeld.
  • Uitbrengen van een offerte voor het herstellen van de geconstateerde gebreken en/of voor de te vervangen onderdelen.

Reiniging

Het reinigen van de installatie is van groot belang om een lange levensduur te waarborgen. Zonwering-Nederland B.V. kan hierover een gericht advies geven.