Hoewel Zonwering-Nederland B.V. er naar streeft om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie up-to-date, volledig en/of juist zal zijn. Aan de vermelde gegevens op deze website kunnen dus geen rechten worden ontleend. Zonwering-Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste en/of gedateerde informatie. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Links
Verwijzingen naar andere websites, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Zonwering-Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van deze websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder  teksten, foto’s, illustraties enz, zijn eigendom van of in licentie bij Zonwering-Nederland B.V., en worden beschermd door auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Voor gebruik van deze gegevens anders dan raadpleging via internet is toestemming nodig van Zonwering-Nederland B.V.