Nieuwsbrief Zonwering-Nederland B.V. Oktober 2018
Zomer 2018. Een langdurige hitte overviel ons land. Daar waar vakantievierend Nederland hoogtij vierde, was niet iedereen blij met deze extreme warmte. Gelukkig zijn er bedrijven die er veel aan kunnen doen om tijdens een langdurige hittegolf de temperatuur in een gebouw te reguleren. Wat dat betreft hebben wij een dankbaar beroep. Tijdens een hittegolf zorgt een goede klimaatbeheersing immers voor comfort voor alle aanwezigen in een gebouw. Dat kan echter alleen wanneer de zonwering optimaal blijft presteren. Regelmatig onderhoud is dan ook onontbeerlijk. En dat is nu net waarmee wij ons onderscheiden. Het onderhoudsteam van Zonwering-Nederland bestaat uit vaste krachten die al jarenlang bij ons werken en hierdoor beschikken over deskundige kennis. Dat verschil wordt opgemerkt, zien wij. Zo hebben wij afgelopen zomer van diverse grote landelijke spelers meerjaren onderhoudsopdrachten mogen ontvangen. Hier zijn wij niet alleen blij mee, maar dit was voor ons ook een reden om deze nieuwsbrief volledig in het teken te zetten van onze service- en onderhoudsdiensten. Ook leest u wat u zelf kunt doen om uw zonwering juist te onderhouden en hoe u schade aan zonwering kunt voorkomen. Want goed onderhoud begint bij uzelf. Ik wens u een mooie warme nazomer.

Frits van Veelen,
Zonwering-Nederland B.V.
 
Houd uw zonwering in optimale conditie

Het onderhoud dat Zonwering-Nederland verricht aan zonweringen bevat een breed spectrum aan werkzaamheden. Een zonwering bestaat immers niet alleen uit zonneschermen en bedieningsmechanismen, ook een automatische besturing maakt vandaag de dag dikwijls onderdeel uit van een compleet zonweringsysteem. Wij leveren dan ook een divers pakket aan onderhoudscontracten.Inspectiecontract
Het Inspectiecontract betreft een grondige inspectie van zonwering. Tijdens deze inspectie wordt gekeken naar de staat van de doeken of lamellen en of deze goed afrollen tijdens de bediening. Bij gemotoriseerde producten vindt controle van de functies van motoren, automaten, zonnecellen, windmolens en schakelaars plaats en worden de bewegende onderdelen gecontroleerd. Tenslotte worden de geconstateerde gebreken per individuele zonwering aan u gerapporteerd inclusief een offerte voor de herstelwerkzaamheden.

Periodiek Onderhoudscontract
Bij Periodiek Onderhoud vindt eveneens een inspectie plaats zoals hierboven omschreven, maar deze inspectie wordt uitgebreid met een controle van onder meer de geleidingen en U-profielen, onderlatten en kasten. Ook worden alle bouten, moeren en het bevestigingsmateriaal waarmee de geleidingen, kasten en dergelijke aan de gevel en/of kozijn zijn bevestigd, zo nodig opnieuw vastgezet. Bewegende delen worden zo nodig opnieuw gesmeerd. In overleg worden kleine reparaties direct uitgevoerd. U ontvangt na afloop een inspectierapport waarin de staat van onderhoud wordt vermeld en een offerte voor het herstellen van de geconstateerde gebreken en/of de te vervangen onderdelen.

Periodiek Onderhoudscontract met garantie
Een periodiek onderhoud met garantie staat gelijk aan een normaal periodiek onderhoud, met de toevoeging dat Zonwering-Nederland voor het hele volgende jaar een probleemloze zonwering garandeert. Mocht er toch een storing optreden, dan repareren wij geheel kosteloos, u betaalt alleen de geleverde onderdelen/materialen.

Eenmalige Onderhoudsbeurt
Natuurlijk kunt u ook kiezen voor het laten uitvoeren van een eenmalige onderhoudsbeurt. Deze staat qua werkzaamheden gelijk aan een periodieke onderhoudsbeurt. Het voordeel voor u is dat u zelf bepaalt wanneer u deze werkzaamheden laat uitvoeren. De ervaring leert echter wel dat onderhoud aan zonwering vaak vergeten wordt, met als gevolg dat zonwering onnodig slijt doordat onderdelen niet goed meer functioneren. Door regulier onderhoud te laten uitvoeren blijft de zonwering en besturing jarenlang in goede conditie en voorkomt u onvoorziene kosten.

Optioneel: reiniging
Het reinigen van de installatie is van groot belang om een lange levensduur te waarborgen. Naast dat vuile doeken of lamellen geen fraai gezicht zijn, tast vuil ook de werking van de zonwering aan. Het reinigen van de profielen, het doek of lamellen kunt u optioneel meenemen in een onderhoudsbeurt. Hierover kunnen wij u gericht advies geven.Wanneer u overweegt een onderhoudscontract af te sluiten dan, ontvangt u per individuele zonwering een registratieformulier waarin een beknopt verslag wordt gedaan van de status waarin de zonwering zich bevindt. Daarnaast ontvangt u een meerjaren onderhoudsbegroting voor alle zonweringen, zodat u weet welke kosten u de komende jaren kunt verwachten.

Wilt u alles nog eens op rij nalezen, ga dan naar onze website.
 
Preventief onderhoud zonwering, wat kunt u zelf doen?

Zonwering-Nederland is specialist in het onderhouden van zonwering. Maar wat kunt u zelf doen om uw zonwering in goede conditie te houden?

Voorkom schimmel
Buitenzonwering op basis van synthetische vezels, zoals acryldoeken, vergaan in principe niet. Alleen natuurlijke vezels, waar onder katoen, zijn vergankelijk door weersinvloeden van buitenaf. Bij regen bijvoorbeeld, mag de buitenzonwering wel uitgerold zijn, maar vochtig oprollen voor een langere periode moet echt worden vermeden. Als het doek vochtig is opgerold, rol deze dan bij droog weer direct uit om de stof te laten drogen. Ook is het belangrijk dat er geen blad blijft liggen op het doek. U voorkomt hiermee schimmels die tot storingen kunnen leiden en bovendien de levensduur verkort. Maak uw binnenzonwering vrij van stof en oppervlaktedeeltjes door middel van borstelen of stofzuigen. Het staat niet alleen frisser, maar zorgt ook voor een gezonder leefklimaat binnen het gebouw.

Binnenhalen bij sterke wind
Buitenzonwering moet bij wind worden ingehaald wanneer de - voor het zonweringtype geldende - windkracht wordt overschreden. Zonwering mag om die reden nooit onbeheerd in neergelaten toestand worden achtergelaten. Wees daarom alert op de weersomstandigheden of kies voor een geautomatiseerd systeem dat reageert op weersinvloeden. U voorkomt hiermee schade aan uw zonwering.

Inspectie
Gebruik het voorjaar voor het inspecteren en onderhouden van uw zonwering. Zo bent u er zeker van dat u optimaal van uw zonwering kunt genieten tijdens de zomermaanden. Met goed onderhoud bespaart u uiteindelijk geld. Zo worden schone zonneschermen minder snel aangetast door schimmels die schade aan het doek veroorzaken. Regelmatige controle op alle onderdelen is en blijft noodzakelijk. Het zal de levensduur van uw zonwering verlengen.
 
SPIE Nederland, strenge eisen

Ieder project staat op zich. Ieder gebouw is anders en vraagt om maatwerk als het gaat om zonwering. Maatwerk kunnen wij leveren. Maar vandaag de dag is dat niet meer voldoende. Steeds vaker worden eisen gesteld aan het feit dat wij veilig kunnen werken. Ook komt het voor dat personeel vooraf een screening moet ondergaan, omdat zij ook binnen panden werkzaamheden moeten verrichten. Vooral bedrijven met bijzondere diensten stellen vaak hoge eisen wanneer zij in zee gaan met een leverancier als het gaat om veiligheid en betrouwbaarheid.

Zonwering-Nederland heeft een meerjaren onderhoudsopdracht mogen ontvangen van SPIE Nederland voor het perceel Flevoland en Utrecht. Hier worden door ons voor de komende 4 jaar alle onderhoud- en servicewerkzaamheden uitgevoerd aan de zonweringen en de besturingsinstallaties. SPIE Nederland is een dochteronderneming van de SPIE Groep, dé onafhankelijke Europese leider in multitechnische dienstverlening op de gebieden van energie en communicatie. SPIE Nederland begeleidt haar klanten in het ontwerp, de uitvoering, de exploitatie en het onderhoud van netwerksystemen en energie-, infrastructurele-, industriële- en gebouwinstallaties. SPIE Nederland behoort tot de top 3 van technische dienstverleners in Nederland, waaronder de politiediensten.Voor politiediensten onderhoudswerkzaamheden uitvoeren kan alleen met VGM CA, dat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Ook een VOG, Verklaring Omtrent Gedrag, is een vereiste, evenals een screening door de politie zelf. Al onze medewerkers voldoen aan deze eisen. Ook was een voorwaarde dat hoogwerkers in eigen beheer zijn, om zo de zekerheid te hebben dat op ieder moment een defect of storing verholpen kan worden. Zonwering-Nederland is in het bezit van meerdere hoogwerkers, waaronder één die tot 31 meter hoogte kan reiken en 17 meter zijdelings.Al met al werd ons - terecht - een strenge eisenlijst voorgelegd waaraan wij ruimschoots konden voldoen, waardoor wij de politiediensten de komende jaren als klant mogen bedienen.
 
Andere bijzondere meerjaren onderhoudscontracten

Ooada (Openbaar Onderwijs aan de Amstel), moeilijk bereikbare gevels
Met Ooada (Openbaar Onderwijs aan de Amstel) heeft Zonwering-Nederland een meerjarencontract afgesloten voor het onderhoud en serviceverlening op al hun 23 scholen. Omdat wij in het verleden alle zonweringen hebben vervangen, weten wij dat wij vaak te maken zullen krijgen met moeilijk bereikbare gevels. Speeltoestellen, zandbakken e.d. zorgen daarnaast voor lastig manoeuvreerwerk. Voor deze scholen heeft Zonwering-Nederland een bijzondere spinhoogwerker in eigendom. Deze hoogwerker heeft een multifunctionele knikbare giek, waarmee via de voordeur van de school het terrein aan de achterzijde bereikt kan worden.

Het Spaarne Gasthuis, zeer gewaardeerd
Van 2015 tot en met 2017 hebben wij voor het Spaarne Gasthuis onderhouds- en servicewerkzaamheden verricht. Het Spaarne Gasthuis, met locaties in Haarlem, Heemstede en Hoofddorp heeft de contractperiode met 4 jaar verlengd. De werkzaamheden zijn door beide partijen als zeer tevreden gewaardeerd, waaruit nu een extra periode vloeit waarin wij de zonweringen en besturingen voor deze opdrachtgever in beheer mogen houden.

Andere landelijke grote projecten
Het onderhoudscontract dat eveneens opnieuw is verlengd betreft alle vestigingen van Ahold, waaronder distributiecentra en kantoren van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall. Ook zijn wij gevraagd het onderhoud op de penitentiaire inrichtingen voor een landelijke beheerder uit te voeren. Want ook hier gelden uiteraard strikte veiligheidseisen en screenings, waaraan wij tegemoet kunnen komen.
 
Uit de pers:

Wanneer is het te warm om te werken?

Niet alleen de omgevingstemperatuur bepaalt of we het warm hebben, ook de relatieve luchtvochtigheid, de luchtsnelheid, de warmtestraling, de kleding en de fysieke inspanning spelen een rol.Hoe hoger de relatieve luchtvochtigheid, hoe minder makkelijk ons zweet verdampt, waardoor de koelende werking van het verdampen tekortschiet. Maar ook de mate van inspanning is bepalend. Zo zal iemand met een zittend beroep het minder snel warm krijgen dan iemand die zware lichamelijke arbeid verricht.

Doordat al deze factoren een rol spelen is het lastig vooraf vast te stellen onder welke omstandigheden de gezondheid van de werknemer schade kan oplopen. Een globale indicatie kan verkregen worden door gebruik te maken van de online hittestress calculator van de FNV. Maar om echter vast te kunnen stellen of er daadwerkelijk sprake is van een ongezonde situatie zal de situatie altijd door een deskundige beoordeeld moeten worden.

Bron: www.arboportaal.nl (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
De diensten van Zonwering-Nederland bestaan onder meer uit:

Anti-inkijkfolieën
Automatische besturingssystemen
Buitenjaloezieën
Daglichtfilters
Horizontale jaloezieën
Kleurfolieën

Markiezen
Markisolettes
Onderhoudscontracten
Plissé gordijnen
Rolluiken
Screens

Service en advies
Uitvalschermen
Veiligheidsfolieën
Verticale jaloezieën
Zonwerende folieën
Colofon

Contact: info@zonwering-nederland.nl
Uitgave van Zonwering-Nederland
Oktober 2018
Aanmelden nieuwsbrief via Zonwering-Nederland

Tekst en beeld redactie www.buroF5.nl
Vormgeving en Website www.eyeforyou.nl

[afmelden]
 
[disclaimer]