Nieuwsbrief Zonwering-Nederland B.V. December 2016
De laatste nieuwsbrief van dit jaar staat volledig in het teken van gebouwbeheersystemen. Een gebouwbeheersysteem is een (vol)automatisch systeem dat in staat is een gebouw zo efficiënt mogelijk te beheren, waardoor aanzienlijk op energie en kosten kan worden bespaard. Dat is goed voor de portemonnee èn goed voor het milieu. U leest hier alles over de aansturingstechniek, de software en de verschillende systemen die speciaal zijn ontwikkeld voor zonwering èn ons laatste project.

U maakt ook kennis met onze eigen automatiseringsspecialist Melvin Schrieken, die zich volledig heeft toegelegd op deze automatische aansturing. Ik kan van Melvin op dit gebied nog veel leren. En dat doe ik ook graag. Om onze klanten goed te adviseren is kennis op dit gebied ook voor mij onmisbaar. Verder laten wij u zien wat een kleurrijke print op zonwering kan doen. Het zal ons straatbeeld beslist kleurrijker maken.

Wij bereiden ons voor op weer een nieuw jaar. Een jaar waarin naar verwachting de economische groei meer zal toenemen. Nederland loopt door het aantrekken van de huizenmarkt nu voorop. Dat is een mooi gegeven en hopelijk houden wij dat ook komend jaar vast. Ik wil alle relaties bedanken voor het vertrouwen in het afgelopen jaar. Wij zien u graag volgend jaar terug. Namens het hele team van Zonwering-Nederland wens ik u een fijne jaarwisseling en een gezond, inspirerend 2017!

Frits van Veelen,
Zonwering-Nederland B.V.
 
Gebouwen automatisch beheren

De vraag naar gebouwbeheersystemen neemt steevast toe. Om binnen een kantorencomplex de luchtcirculatie, verlichting, beveiliging, energiebeheer èn zonwering optimaal te beheren is een centraal automatisch systeem onontbeerlijk. Tegelijkertijd wordt het efficiënter gebruik van energie steeds belangrijker. Een lager energieverbruik, meer comfort en veiligheid kan alleen met intelligente besturing- en controlesystemen, oftewel een gebouwbeheersysteem.

Een gebouwautomatiseringssysteem is eigenlijk niets anders dan één centraal communicatiesysteem waar alle informatie over bijvoorbeeld verlichting, verwarming en airconditioning wordt beheerd. Het systeem zorgt ervoor dat alle losse softwaresystemen aan elkaar worden gekoppeld, waardoor het mogelijk wordt om al deze onderdelen geautomatiseerd te bedienen. En dat biedt veel voordelen. De informatie van alle onderdelen is immers op één centraal punt af te lezen, waardoor direct kan worden ingespeeld op de actuele situatie. Storingen worden zo sneller opgespoord en opgelost. Bovendien zorgt het gebouwbeheersysteem ervoor dat het werkklimaat altijd optimaal is voor de gebruikers.

Uiteraard is het ook mogelijk installaties en systemen zonder een gebouwbeheersysteem uit te voeren. Alleen vergt dat wel een continue bewaking en alertheid van de beheerder. De kostenpost energie en de belasting van het milieu zal hoe dan ook toenemen, want een persoon kan de efficiëntie die een automatisch systeem biedt nu eenmaal niet vervangen.

KNX installatie
Gebouwbeheersystemen worden geleverd door diverse fabrikanten, maar vaak wordt gebruik gemaakt van het uniforme KNX-systeem. KNX is wereldwijd namelijk de enige open standaard voor gebouwautomatisering. Omdat de KNX fabrikant onafhankelijk is, kunnen verschillende componenten voor bijvoorbeeld verlichting, ventilatie, verwarming, airconditioning, zonwering en beveiliging zonder enig probleem in deze installatie worden geïntegreerd.
 
Automatische aansturing van zonwering

Is een gebouw voorzien van een geautomatiseerd beheersysteem, dan kan ook de aansturing van zonwering daar op worden aangesloten. Via de centrale aansturing kan bijvoorbeeld de zoninval of windkracht data worden afgelezen. De beheerder kan met één druk op de knop alle zonweringen van een pand bedienen. Wanneer sprake is van een volautomatische bediening, is zelfs deze druk op de knop niet meer nodig.

Volautomatische bediening
Bij een volautomatische bediening zullen klimaatsensoren de zonwering afhankelijk van de weersomstandigheden van dat moment reguleren. Naast zonnesensoren detecteren andere sensoren regen, wind en temperatuur. Zo zal bij slecht weer en harde wind de zonwering automatisch bijtijds worden ingehaald, waarmee schade aan de zonwering wordt voorkomen. Speciaal voor buitenjaloezieën kunnen sensoren de hoeveelheid licht meten en de zonwering hierop afstemmen. De draaihoek van de lamellen zal hierbij automatisch aangepast worden, waardoor een optimale lichtinval ontstaat. Wanneer er geen gebruikers in een pand aanwezig zijn, kan door een tijdklok de zonwering automatisch worden gereguleerd. Zo is een continue monitoring en bewaking door de beheerder niet meer nodig.


Zonwering-Nederland B.V.
Zonwering-Nederland heeft jarenlange ervaring in het beheren van (vol) automatische besturingssystemen voor alle soorten zonwering. Zonwering-Nederland heeft als doel zoveel mogelijk technische kennis in huis te hebben om het inregelen van de automatische besturing, zowel bedraad als draadloos, op ieder moment te kunnen optimaliseren. Bovendien wordt naast het inregelen ook gekeken naar overige componenten als trafo's, relaiskasten en tijdklokken. Inmiddels gaat onze kennis zover dat wij in staat zijn vrijwel iedere storing in elk type systeem te verhelpen.

Inregelen
In de regel wordt een zonweringsysteem door ons gemonteerd en wordt het besturingssysteem aangelegd door een elektricien, die vervolgens het systeem inregelt. In dat geval legt de elektricien de aansturing van de zonwering vast. Omdat de kennis over het zonweringsysteem nu juist bij Zonwering-Nederland ligt, is het logischer om het inregelen niet tijdens het onderhoud, maar vanaf de installatie al aan ons over te laten. Zo wordt vanaf de eerste ingebruikname de zonwering optimaal en op de juist wijze benut.

Op afstand besturen
Om het besturingssysteem in te regelen, maken wij gebruik van een laptop of tablet. Dikwijls gebeurt dit op locatie, maar in de toekomst zal het monitoren steeds meer op afstand gaan plaatsvinden. Dat levert voor de klant een kostenbesparing op, omdat tijdrovende autoritten niet meer nodig zijn.

Specialisten in huis
Zonwering-Nederland B.V. werkt met besturingstechnieken van Somfy, Tedsen en Vestamatic, die geschikt zijn voor alle soorten zonwering voor gebouwen. Eerste aanspreekpunt èn specialist in deze besturingtechnieken is de uit Abbekerk afkomstige Melvin Schrieken. Melvin heeft zich in de zes jaren die hij bij Zonwering-Nederland werkzaam is, de techniek van de automatisering van zonwering helemaal eigen kunnen maken. Gemiddeld werkt hij drie dagen op kantoor aan de voorbereiding en het calculeren van automatische aansturing in projecten. De overige dagen werkt hij op verschillende locaties in Nederland waar hij klanten adviseert, installaties in kaart brengt en installaties inregelt.

Elektrotechniek heeft Melvin in de vingers, het was dus een logische stap dat hij zich hierin verder zou gaan ontwikkelen. Aan hem werd gevraagd wat nu het verschil is tussen de systemen Somfy, Tedsen en Vestamatic, die Zonwering-Nederland inzet in de utiliteitsmarkt.
Melvin: "Wanneer het gaat om een nieuw te installeren systeem gaat de voorkeur momenteel uit naar Somfy. Deze voorziet in een draadloos systeem dat werkt via een internetkabel. Een zeer groot voordeel hiervan is dat vanaf een andere locatie, zoals ons kantoor, kan worden ingelogd om zo direct de storing op afstand te kunnen inzien en zo nodig op te lossen. De motor zendt informatie in de vorm van codes naar de ontvanger die vervolgens via internet bij ons weer kan worden ingelezen. De verwachting is dat in de toekomst op deze manier de meeste storingen verholpen zullen gaan worden."

Als klanten in het bezit zijn van een Somfy systeem, kan dan worden overgegaan op een draadloos Tedsen systeem?
"Ja, onder bepaalde voorwaarden is dat mogelijk. We spreken dan over een semi-draadloos systeem, want de Somfy besturing die naar de motor loopt, is nog steeds bekabeld. Zo'n systeem gaat binnenkort geplaatst worden bij een grote zorginstelling. Daar loopt nu een volledig bedraad systeem, maar men wil graag overgaan op een draadloos systeem. Wij hebben de mogelijkheden onderzocht en een calculatie gemaakt op basis van een geïntegreerd semi-draadloos systeem. Het zou ideaal zijn wanneer wij vanuit ons bedrijf kunnen inloggen om zo de besturing per kamer te kunnen regelen".

Hoe verhouden Somfy en Tedsen zich tot Vestamatic?
"In de renovatiemarkt zijn Somfy en Tedsen de markleiders, bij nieuwbouw worden doorgaans bedrade systemen geïnstalleerd. Hierin zijn Somfy en Vestamatic de meest belangrijke leveranciers. Vestamatic wordt door ons niet minder geïnstalleerd, maar wij verzorgen vooral het onderhoud en reparatie bij bestaande systemen. Naast vervanging kan men dus ook voor onderhoud en reparatie terecht bij Zonwering-Nederland."

Tot slot, de vooruitgang in de techniek gaat immens snel. Hoe houden jullie al deze kennis bij?
"Door het volgen van cursussen bij leveranciers blijven wij op de hoogte van de laatste technologische vernieuwingen. Zo volg ik binnenkort een cursus bij Somfy over I.O. besturing. Deze kennis draag ik weer over op anderen binnen ons bedrijf. Een soort 'train de trainer' principe. Ik mag dus straks mijn eigen werkgever gaan opleiden!"
 
Woonzorgcentrum De Moerberg

In IJmuiden ligt in een rustige woonwijk woonzorgcentrum De Moerberg. Dit woonzorgcentrum biedt professionele zorg en begeleiding aan mensen die hier zelfstandig wonen. Maar ook mensen die (nog) geen zorg nodig hebben, maken gebruik van deze appartementen.

Zonwering-Nederland is onlangs gevraagd om aan dit woonzorgcentrum nieuwe zonwering te leveren en te monteren, inclusief een automatisch besturingssysteem. Na een adviserend gesprek is besloten de huidige 238 zonweringen te vervangen door zipscreens. Deze zijn windvast en daardoor uitermate geschikt voor hoge gebouwen. Omdat het doek aan de zijkanten opgesloten zit in geleiders, is deze screen in elke stand windvast tot windkracht 9. Zipscreens zorgen ervoor dat zonnewarmte en licht tot wel bijna 90% wordt gereflecteerd. Onder alle omstandigheden blijft een optimaal zicht naar buiten bewaard.

Het aansturen van de zipscreens vindt straks automatisch plaats door een semi-draadloos I.O. systeem van Somfy. Zo hebben de bewoners van de Moerberg totaal geen omkijken meer naar het beneden of omhoog halen van de zonwering en is de temperatuur binnen altijd aangenaam.

 
Kleurrijke prints op zonwering

Doekleverancier Swela heeft op verzoek van een van onze klanten een zonweringdoek geleverd met een vrolijke print. De klant heeft de afbeelding zelf aangeleverd en het resultaat mag er zijn. Deze print laat het aanzicht direct veranderen in een frisse lente. Ook van binnen uit blijft de print zichtbaar.

Eigenlijk is het printen op zonweringdoeken niets nieuws. Al jaren worden reclames en logo's op doeken geprint. Alleen komt deze uitwerking nog niet zo vaak voor. Wanneer straks alle doeken zijn vervangen, zien we een enorm tulpenveld dat altijd in bloei staat. Wat ons betreft is dit voor herhaling vatbaar.
 
 
Uit de pers: beste gebouw van het jaar 2016

De BNA (de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus) heeft het afgelopen jaar de ondergrondse parkeergarage in Katwijk aan Zee uitgeroepen tot het beste gebouw van het jaar. Het bouwwerk dat bijna onzichtbaar in de duinen ligt, is gekozen uit de in totaal acht genomineerden. Van de in de totaal 125 inzendingen kwam de parkeergarage dit jaar als winnaar uit de bus.

Vanuit alle inzendingen die hieraan voorafgingen heeft het NRC dit voorjaar een artikel gewijd aan de 10 beste kantoorgebouwen van Nederland. Stuk voor stuk gebouwen die ieder met hun eigen allure meer dan de moeite waard zijn om te bekijken. Kijk hier en geniet nog één keer van deze architectonische kunsten die Nederland rijk is.
Bron: BNA en NRC nieuws
 
De diensten van Zonwering-Nederland bestaan onder meer uit:

Anti-inkijkfolieën
Automatische besturingssystemen
Buitenjaloezieën
Daglichtfilters
Horizontale jaloezieën
Kleurfolieën

Markiezen
Markisolettes
Onderhoudscontracten
Plissé gordijnen
Rolluiken
Screens

Service en advies
Uitvalschermen
Veiligheidsfolieën
Verticale jaloezieën
Zonwerende folieën
Colofon

Contact: info@zonwering-nederland.nl
Uitgave van Zonwering-Nederland
December 2016
Aanmelden nieuwsbrief via Zonwering-Nederland

Tekst en beeld redactie www.buroF5.nl
Vormgeving en Website www.eyeforyou.nl

[afmelden]
 
[disclaimer]