Nieuwsbrief Zonwering-Nederland B.V. December 2014
De wereld verandert in snel tempo. Het digitale tijdperk biedt steeds meer mogelijkheden en nodigt jongeren vooral uit creatief te zijn. Komend jaar wordt het jaar van de start-ups onder leiding van Neelie Kroes. De Nederlandse bodem, een bron van inspiratie voor getalenteerde, ondernemende jongeren. Ik kijk naar ze uit.

Zelf werd ik onlangs geïnspireerd door een artikel van Intogreen over Urban farming, oftewel stadslandbouw. Het artikel vindt u onderaan deze nieuwsbrief. Het geeft een ingenieuze oplossing voor lege kantoorpanden en biedt een nieuwe uitdaging voor de zonweringsbranche als het gaat om zonregulering en klimaatbeheersing. Intelligente gebouwenbesturing is de trend voor de toekomst. Maar de technieken worden steeds slimmer. Om die reden zal Zonwering-Nederland investeren in meer technische kennis, zodat wij volledige technische ondersteuning kunnen bieden in de automatische besturing van zonwering. Verderop leest u meer hierover.

Het veelvuldig ontbreken van een bruikbare gondel voor onderhoud, in tegenstelling tot de wel aanwezige gondels voor glasbewassing, is een probleem waar meer onderhoudsmedewerkers tegen aan lopen en daarom serieuze aandacht verdient. Heeft u naar aanleiding van ons artikel, ideeën of suggesties? Laat het ons weten, dan komen wij hier in een latere nieuwsbrief op terug.

Het jaar loopt ten einde. Rest mij alle relaties te bedanken voor het vertrouwen in het afgelopen jaar. Wij zien u graag volgend jaar terug. Namens het team van Zonwering-Nederland wens ik u fijne feestdagen en een gezond, inspirerend 2015!

Frits van Veelen,
Zonwering-Nederland B.V.
 
Meer intelligente gebouwenbesturing

Besturingen voor zonwering zorgen voor een groot bedieningsgemak. De vraag om met één druk op de knop alle zonweringen van een pand te bedienen, neemt steeds meer toe. Want met een volautomatische bediening zijn geen mensenhanden meer nodig.

Zonwering-Nederland heeft jarenlange ervaring in het technisch beheren van zonwering besturingssystemen. Volautomatische systemen die geschikt zijn voor alle soorten zonwering voor kantoorgebouwen, bedrijfspanden, ziekenhuizen, instellingen en industrie. Om onze full-service ook in de toekomst te kunnen garanderen, worden bij Zonwering-Nederland eigen mensen technisch opgeleid, zodat zij alle mogelijke besturingssystemen kunnen inregelen(1), vanaf het moment van de installatie.

Slimme technieken
De techniek voor gebouwenbeheer wordt steeds geavanceerder en uitgebreider. Zonwering-Nederland heeft als doel zoveel mogelijk technische kennis in huis te hebben om het inregelen van de automatische besturing, zowel bedraad als draadloos, te allen tijde te kunnen optimaliseren. Bovendien wordt naast het inregelen ook gekeken naar overige componenten als trafo's, relaiskasten en tijdklokken. Inmiddels gaat onze kennis zover dat wij in staat zijn vrijwel iedere storing in elk type systeem te verhelpen.

Inregelen
In de regel wordt een zonweringssysteem door ons gemonteerd en wordt het besturingssysteem aangelegd door een elektricien, die vervolgens het systeem inregelt. In dat geval legt de elektricien de aansturing van de zonwering vast. Omdat de kennis over het zonweringssysteem nu juist bij Zonwering-Nederland ligt, is het logischer om het inregelen niet tijdens het onderhoud, maar vanaf de installatie al aan ons over te laten. Zo wordt vanaf de eerste ingebruikname de zonwering optimaal en op de juist wijze benut.


Controle via laptop van een besturingssysteem
in een pand in Amsterdam


Op afstand besturen
Om het besturingssysteem in te regelen, maken wij gebruik van de labtop of tablet. Dikwijls gebeurt dit op locatie, maar in de toekomst zal het monitoren steeds meer op afstand gaan plaatsvinden. Dat levert voor de klant een kostenbesparing op, omdat tijdrovende autoritten niet meer nodig zijn. Wij houden u op de hoogte van onze ontwikkelingen.

1) onder inregelen wordt verstaan, het programmeren van het besturingssysteem, zodat het automatisch gebruik van de zonwering wordt vastgelegd. Bijvoorbeeld, op welk tijdstip, bij welke zonkracht of bij welke windsterkte de zonwering automatisch wordt in of uitgehaald.
 
Aandacht voor breed inzetbare gondels

Voor het monteren of plegen van onderhoud aan zonwering, werken onze monteurs veelal met een hoogwerker. Wanneer echter niet voldoende ruimte aanwezig is om een hoogwerker te plaatsen, wordt gebruik gemaakt van een gondel. De aanwezig gondels bij gebouwen, die doorgaans worden aangeschaft voor glasbewassing, zijn helaas vaak niet geschikt voor onderhoudswerkzaamheden aan zonwering.

Voor onderhoud aan zonwering is een gondel nodig, waarin twee medewerkers kunnen staan, die zich beiden kunnen zekeren. De benodigde minimale breedte is gelijk aan de breedte van één zonwering.

Aandacht voor glasbewassing
In de praktijk blijkt dat architecten zich, voor het onderhoud aan de gevel, voornamelijk richten op glasbewassing. De ramen van gebouwen worden dikwijls voorzien van UV glas, waardoor in eerste instantie een gondel voor glasbewassing toereikend lijkt.

Daarnaast worden gebouwenbeheerders alleen op hun zorgplicht voor glasbewassers gewezen. Zo wordt door het Liftinstituut een Certificaat Veilige Glasbewassing aangeboden. Het Liftinstituut: "Tijdens een algehele gebouwinspectie bekijkt de inspecteur het gebouw. Ook wordt er gesproken met de beheerder over de huidige werkmethodes. Daarbij checkt hij of er duidelijke werkinstructies of gebruikshandleidingen voorhanden zijn. Is uw gebouw veilig te bewassen, dan beloont het Liftinstituut dit met een certificaat. " Optioneel hierin is de keuze om ook de veiligheid rondom onderhoud aan zonwering, lichtreclames en gevelelementen te inspecteren."

Ook voor nieuw te realiseren gebouwen geeft het Liftinstituut het Certificaat Veilige Glasbewassing af. Nodigt de beheerder hun specialist al aan de tekentafel uit, dan weet hij straks zeker dat zijn gebouw in overeenstemming met de veiligheidseisen bewassen kan worden.

RI&E rapport
Dit alles is een logisch gevolg van de opgestelde richtlijnen vanuit overheid en bedrijfsleven. Zo heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak en Bedrijfsdiensten), RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de Schoonmaak en Glazenwasserbranche), FNV bondgenoten en de bedrijvenbond CNV, in december 2013 de Risico Inventarisatie en Evaluatie voor de Schoonmaak- en glazenwassersbranche geactualiseerd. Dit rapport "Veilig werken op hoogte", heeft zich vooral toegespitst op de risico's binnen de glazenwassers- en gevelreinigersbranche. Immers, de glazenwasser wordt per definitie dagelijks blootgesteld aan valgevaar. Dit geldt echter ook voor de monteurs binnen de zonweringbranche.

Direct de juiste gondel
Zolang de aandacht voor veilig werken gericht blijft op de glasbewassing, zullen architecten en gebouwenbeheerders niet denken aan verder onderhoud. Beter zou zijn om bij aanschaf van een gondel direct te kiezen voor een exemplaar dat een breder publiek kan bedienen. Ook al zijn de ramen voorzien van UV glas, te vaak blijkt dat achteraf toch gekozen wordt om zonwering te plaatsen. Een tweede gondel zal dan moeten worden aangeschaft en geïnstalleerd.

De toekomst
Het zou een stap voorwaarts zijn, wanneer al op de tekentafel alle onderhoudsfacetten meegenomen worden. Volgens Zonwering-Nederland zou dit moeten beginnen bij het bestaande rapport "Risico Inventarisatie en Evaluatie voor de Schoonmaak- en glazenwasserbranche" door overheid en bedrijfsleven. Dit rapport zou in de toekomst de aandacht moeten verbreden van glasbewassing naar onderhoud. Onderhoud door glasbewassing, onderhoud aan zonwering, lichtreclames en gevelelementen. Alle werknemers moeten immers op een veilige manier kunnen werken.


Gebruik gondel door Zonwering-Nederland B.V. Locatie:Amsterdam Molenwerf

Zonwering-Nederland vraagt meer aandacht voor deze kwestie. Om te beginnen door de opstellers van het rapport hierover te informeren. Zonwering-Nederland hoopt hiermee te bereiken dat architecten en gebouwenbeheerders niet alleen bedrijven voor glasbewassing, maar ook overige onderhoudsbedrijven uitnodigen aan de tekentafel.

Veilig werken bij Zonwering-Nederland

Dat veiligheid voorop staat bij Zonwering-Nederland heeft u in voorgaande nieuwsbrieven kunnen lezen. De meest recente en creatieve oplossingen om medewerkers veilig te stellen tijdens het werk, vinden wij het vermelden waard. Kijk op de nieuwspagina van onze website.
 
Uit de pers: Urban farming

In de vorige nieuwsbrief besteedden wij aandacht aan de leegstand van kantoorpanden. Door de leegstand is er bij veel eigenaren geen ruimte meer om te investeren in het onderhoud, met achteruitgang van het project als gevolg. Onze interesse werd dan ook gewekt door een artikel op de website van Intogreen over Urban farming in bestaande kantoorpanden. De oplossing voor de toekomst? In ieder geval een uitdaging voor de zonweringsbranche.

In Nederland staat 7 miljoen vierkante kantoormeter leeg. Rijksbouwmeester Frits van Dongen, verantwoordelijk voor de kwaliteit van de architectuur en de stedenbouwkundige inpassing van rijksgebouwen, vindt dat we moeten stoppen met bouwen en beginnen met herbestemmen. Urban farming, oftewel stadslandbouw is een van de mogelijke innovaties.

Urban farming als kans
Urban farming is een trend uit de Verenigde Staten. De term omvat een breed scala aan soorten stadslandbouw, van stadsboerderijen tot buurttuinen tot balkonmoestuintjes, maar ook hypermoderne hydrocultuursystemen die het mogelijk maken om op milieuvriendelijke manier in bestaande panden professioneel groenten en kruiden te kweken. Met behulp van led verlichting, verticale en stapelbare kweekbakken en een uitgekiend verwarming- en watergeefsysteem kan een enorme productie worden gehaald in panden die nu gewoon leeg staan. Door de goed gecontroleerde omgeving is de oogstzekerheid en de productiesnelheid hoog en de kans op ziektes en plagen zeer gering. Er worden in dit systeem dus geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.

In gebieden waar bevolkingsdruk of klimaatproblemen al tot echte problemen leiden, wordt al uitvoerig met deze hydrocultuur systemen geëxperimenteerd. Denk aan Singapore of Catar. De kosten-baten-kwaliteit vraagstukken zijn nog lang niet opgelost, maar het is een fascinerende en serieus te overwegen ontwikkeling.

Bron: http://www.intogreen.nl
 
De diensten van Zonwering-Nederland bestaan onder meer uit:

Screens
Rolluiken
Markiezen
Kleurfolieën

Markisolettes
Daglichtfilters
Uitvalschermen
Plissé gordijnen

Buitenjaloezieën
Service en advies
Anti-inkijkfolieën
Veiligheidsfolieën

Besturingssystemen
Verticale jaloezieën
Zonwerende folieën
Horizontale jaloezieën
Onderhoudscontracten
Colofon

Contact: info@zonwering-nederland.nl
Uitgave van Zonwering-Nederland December 2014
Aanmelden nieuwsbrief via Zonwering-Nederland

Tekst en beeld redactie www.buroF5.nl
Vormgeving en Website www.eyeforyou.nl

[afmelden]
 
[disclaimer]